• MHS_Bienala_1.2014_SUC_tumblr_02
  • MHS_Bienala_2.2014_SUC_film_65
  • MHS_Bienala_3.2014_SUC_film_2
  • MHS_Bienala_4.2014_SUC_film_19
  • MHS_Bienala_5.2014_SUC_film_53
  • MHS_Bienala_6.2014_SUC_film_39
  • MHS_Bienala_7.FILME40
  • MHS_Bienala_8.2014_SUC_inst_6
  • MHS_Bienala_9.2014_SUC_inst_2

Bienala de la Veneția 2014

LOCAȚIE: Veneția, Italia
AN: 2014
STADIU PROIECT: Finalizat

ECHIPA: Mihai SIMA, Raluca SABĂU, Andreea IANCU, Anca TRESTIAN, Stejara TIMIȘ
VIDEO: Manuela MARCOVICI, Paula ONEȚ
SUNET: Tudor PETRE

http://www.siteunderconstruction.ro
https://vimeo.com/suc

Însușirea modernismului, în contextul est european, a fost divergentă și corelată evenimentelor socio-politice tumultoase și contradictorii. Spațiul urban a suferit destructurări succesive provocate de inserțiile industriale masive, cu consecințe directe la nivel urban-demografic. O dată cu dezafectarea industriei, resturile rămase au devenit ruine moderne urbane, eliberate de conținut, lipsite de utilitate, care au lăsat în urma lor un peisaj periferic tulburător și dezolant. Pavilionul Romaniei a adus în centrul discuției, arhitectura industrială ca generator al modernității. Am imaginat prin pavilion ideea unui traseu inițiatic pornind de la industrializarea interbelică și socialistă ajungând la vidurile urbane post-industriale. Gloria și vidul, trecutul și prezentul au fost puse în oglindă și propuse contemplării, conștientizării și reaproprierii. Întregul spațiu al pavilionului a reflectat mega-spațiul orașului contemporan, acesta fiind un black box imperceptibil, fără contur. Black box-ul era defapt orașul ca fundal al întregii expoziții, estompat, aproape invizibil. Singurele repere lizibile rămase erau cele trei insulele urbane, animate prin proiecții video secvențial-cinematografice din trecutul industrial. Insulele urbane erau volume fațetate spre exterior care in interor devineau turnuri în formă de hiperboloizi. Turnul facea trimitere la silueta turnurilor de răcire, vestigii moderne ale industriei, elansate spre cer. Spațiul gol din interiorul lor, repezenta vidul urban al prezentului și își propune să construiască o metaforă a zonelor decontextualizate din mediul urban. Turnurile simbolizau un spațiu neutru, asemeni unei hârtii albe, nescrise, în care vizitatorul era invitat să-și folosească imaginația, să rescrie istorie spusă de acesta, să dea un nou sens amintirilor trecutului. Ulterior perioadei comuniste fabricile au pierdut susținerea statului si rând pe rând au devenit ruine. Ruine moderne. Acum ele sunt percepute de oameni ca fiind pete în peisaj, zone inestetice. Totuși valoarea acestor situri constă în percepţia lor ca “spații de joacă ale imaginarului”, flexibile, spații care asteaptă o nouă identitate. Ele au o estetică particulară, decadentă, fiind in dezacord cu spațiile regulate publice ale oraşelor contemporane. Ele sunt spații cu potențial narativ, spații ale libertății, care încurajează multe tipuri de atitudini dar mai ales începerea unei noi povești.

MHS - Bienala de la Venetia - W.01 Concept_en

MHS - Bienala de la Venetia - W.02 Plan_ro

MHS - Bienala de la Venetia - W.03 Sectiune a-a_ro

MHS - Bienala de la Venetia - W.04 Sectiune b-b_ro

1.MHS_Bienala_SUC_intr 2v+6v

2.MHS_Bienala_FILME59

3.MHS_Bienala_FILME28

4.MHS_Bienala_film_50v + 29v

5.MHS_Bienala_SUC_film8

6.MHS_Bienala_SUC_film9

7.MHS_Bienala_FILME26

8.MHS_Bienala_SUC_film_51

9.MHS_Bienala_SUC_film_13

10.MHS_Bienala_film_64

11.MHS_SUC_film_63

12.MHS_Bienala_SUC_film_38

13.MHS_Bienala_SUC_film_23

14.MHS_Bienala_SUC_film_66

15.MHS_Bienala_SUC_film_49

16.MHS_Bienala_ncnpwnHzBR1t3fa67o1

17.MHS_Bienala_negenfi7Y61t3fa67o1

18.MHS_Bienala_SUC_tumblr_01

19.MHS_Bienala_SUC_turn_5

20.MHS_Bienala_SUC_turn_10

21.MHS_Bienala_ne7lajfhA01t3fa67o1

22.MHS_Bienala_INSTALATIE1+SUC_inst_3v